NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE


You need Java enabled to view the crossword applet.

If you do not have Java installed you can obtain it from java.com. If do have Java you may need to check your security settings to make sure that applets are enabled, especially if you are viewing the puzzle from your hard disk. In Windows XP you may be able to enable the applet by clicking on the yellow bar at the top of the window and selecting "Allow blocked content".
Vodoravno
2Najdaljša reka na Iberskem polotoku. (4)
3Podnebje v osrednjem delu Iberskega polotoka. (7)
4Eden izmed tipov naravne vegetacije v Evropi. (8)
7Drugi največji otok v Sredozemskem morju. (9)
9Najbolj severna točka Skandinavskega polotoka. (8)
10Rastlinstvo, značilno za večji del Švedske. (5)
11Evropsko gorovje. (8)

Navpično

1Morska ožina, ki razmejuje Evropo in Azijo. (6)
5Otok vulkanskega nastanka. (9)
6Drugo ime za Lionski zaliv. (5,5)
8Eno izmed rudnih bogastev stare celine. (8)