Nakup računalnikov in monitorjev
(17.09.2019)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(14.06.2019)

Nakup računalnikov in monitorjev
(19.10.2018)

Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi 2018-2019: Informacijska dostopnost ranljivih skupin
(08.10.2018)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(23.03.2018)

Kontrolna funkcija osnovnega geodetskega sistema na kopnem in morju
(28.02.2018)

Izvedba hidrografskih meritev globin
(28.02.2018)

Zagotovitev izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(04.10.2017)

Nakup prenosnih računalnikov in ekranov
(03.10.2017)

Vodenje in svetovanje pri izvedbi projekta Harmo Data (projekt programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija–2014-2020)
(26.09.2017)

Analitični center mreže 0. reda in njen vpliv na geodetski referenčni sistem
(2. 6. 2017)

Določitev državnega globinskega referenčnega sistema na morju
(26. 5. 2017)

Izvedba hidrografskih meritev globin 2017
(21. 3. 2017)

Izvedba storitev pri vodenju projekta Attractive Danube, vključevanju deležnikov in integraciji politik za razvojno načrtovanje (projekt programa Interreg Podonavje)
(10. 3. 2017)

Izvedba hidrografskih meritev globin
(22. 7. 2016)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(24. 3. 2016)

Implementacija kombinirane geodetske mreže in višinske komponente ESRS v državni geodetski referenčni sistem (GRS15)
(9. 8. 2015)

Izvedba kontrol masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe – vodno zemljišče
(15. 7. 2015)

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(14. 7. 2015, NMV 4306/2015)

Izvedba masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč
(19. 3. 2015, JN 1758/2015)

Izvajanje čiščenja poslovnih prostorov
(24. 6. 2015)

Test tridimenzionalnega zajema topografskih elementov dejanske rabe
(1. 8. 2014, NMV 2847/2014)