Vrsta projekta: raziskovalno razvojni projekt E-Vsebine E-storitve
Trajanje: 2009-2010
Akronim: DEDI II

Raziskovalno razvojni projekt Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem – DEDI II predstavlja nadgradnjo uspešnega pilotnega projekta DEDI, ki je bil namenjen zasnovi spletnega mesta Digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Poudarki projekta so novi pristopi k digitalni predstavitvi naravne in kulturne dediščine najširši javnosti ter njene umeščenosti v prostor (2D, 3D) in čas. Poleg tega bo DEDI v obliki dodajanja več medijskih gradiv (t.i. deditek) omogočal aktivno vključitev javnosti v soustvarjanje naše dediščine, kar predstavlja pomemben prispevek na področju aktiviranja civilne družbe pri gradnji nacionalne identitete. V sklopu projekta bomo preučili tudi kategorizacijo in taksonomijo naravne in kulturne dediščine.