Ime programa: INTERREEG IIIA ITALY SLOVENIA
Trajanje: 2005-2007
Akronim: HARMO-GEO

Na čezmejnem območju Gorica/Nova Gorica so bili harmonizirani in posodobljeni geodetski podatki za namen lokalnega prostorskega načrtovanja. Z izvedbo laserskega skeniranja Nove Gorice je bil izdelan 3D model mesta. Izvajale so se tudi delavnice za prenos strokovnega znanja, izkušenj in izmenjavo podatkov.