Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and Reuse of Public Sector Information
Ime programa: Mediteran (transnacionalni program evropskega teritorialnega sodelovanje)
Trajanje: 2012-2015
Akronim: HOMER 

Projekt HOMER je strateški projekt, odobren s strani programa Mediteran, transnacionalnega programa evropskega teritorialnega sodelovanja. HOMER bo stimuliral dostopnost in ponovno uporabo informacij javnega sektorja v Mediteranu v petih strateških sektorjih: kmetijstvu, turizmu, okolju, energetiki in kulturi. Večina navedenih podatkov je geolociranih. Aktivnosti so v skladu z Evropsko PSI direktivo, ki se ukvarja s tematiko povečane ponovne uporabe informacij javnega sektorja. Splošni cilj je prispevati k razvoju vseh potencialov PSI na območju Sredozemlja. V projektu sodeluje 19 partnerjev iz Španije, Italije, Francije, Malte, Grčije, Cipra, Črne gore in Slovenije. Cilji projekta: 

  • povezava nacionalnih in regionalnih deležnikov pobude Open Data za bolj učinkovito spopadanje z izzivi "odpiranja" podatkov;
  • prepoznavanje glavnih ovir za širšo ponovno uporabo (re-use) podatkov javnega sektorja v Sredozemlju ob upoštevanju specifičnih pravnih, kulturnih in tehnoloških preprek;
  • postavitev strategije za harmonizacijo Open Data politik v državah, ki sodelujejo v projektu;
  • večanje obveščenosti in testiranje ekonomskih, socialnih in političnih dobrobiti "odpiranja" podatkov javnega sektorja.