Ime programa: Objective 3 Territorial Cooperation
Trajanje: 2009-2012
Akronim: TransEcoNet

Cilj projekta je bila vzpostavitev strategij in priporočil glede upravljanja in razvoja ekoloških mrež v Srednji Evropi. Poudarek je bil na manj zaščitenih območjih med zavarovanimi območji. Priporočila so se nanašala na trajnostno rabo manj zaščitenih območij, prihodnjo rabo tal in upravljanje ekosistemov.