16.11.2012

Natisnjena je bila 2. izdaja pomorske karte Piranski zaliv 02. Pri izdelavi so bili uporabljeni vsi najažurnejši hidrografski podatki, vključno z novimi globinami kot rezultat zadnjih hidrografskih izmer.

Karto je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije, izdelali pa smo jo na Geodetskem inštitutu.

 

Komentiraj