26.4.2013

Pod pokroviteljstvom Ministra za infrastrukturo in prostor in v organizaciji Zveze geodetov Slovenije, je bil dne 25. aprila 2013 na Brdu pri Kranju obeležen 2. evropski dan geodetov in geoinformatikov. Slavnostna akademija je potekala v kongresnem centru Brdo pod naslovom "Po elektronski cesti v prihodnost". Evropska zveza pooblaščenih inženirjev geodezije, ki združuje pooblaščene inženirje geodezije iz več kot 35 evropskih držav (CLGE) je priporočila, da se letošnji evropski dan geodetov posveti Italijanskemu znanstveniku Galileu Galileu.

 

Na slavnostni akademiji je bil uvodni govornik minister za infrastrukturo in prostor Samo Omrzel, ki je geodete pozval, naj se še naprej trudijo zagotavljati kakovostne informacije in podatke za ustrezne odločitve v prostorski politiki. Na dogodku pa so sodelovali tudi številni gostje iz domovine in tujine, med njimi tudi predsednik Evropske zveze pooblaščenih inženirjev geodezije, gospod Jean Yves Pirlot.

Udeležence akademije je pozdravil predsednik zveze geodetov Slovenije g. Blaž Mozetič. O pomenu gospodarske javne infrastrukture za gospodarski razvoj je spregovoril direktor urada za geodezijo na geodetski upravi republike Slovenije, g. Jurij Režek. Na svečani akademiji je sodeloval tudi predstavnik generalnega direktorata za komunikacijska omrežja pri Evropski komisiji g. Žiga Bahovec. V svojem govoru je poudaril, da se na ravni Evropske unije v okviru Digitalne agende pospešeno izvajajo projekti dostopnosti širokopasovnih komunikacijskih omrežij in predstavljajo pomembno infrastrukturo in razvojni potencial.

Na podlagi dosedanjih stikov predstavnikov slovenske geodezije na mednarodni ravni pa smo tudi ocenili, da je evidentiranje gospodarske infrastrukture ter njeno upravljanje področje, ki ima vse večji pomen, tako v Evropski uniji, kot na Balkanu. Na tem področju sodi Slovenija v sam svetovni vrh, kar predstavlja priložnost za slovensko stroko in gospodarstvo. Našemu povabilu so se odzvali tudi direktorji geodetskih uprav dveh sosednjih držav in sicer g. Bence Torony iz Madžarske in g. Danko Markovinovič iz Hrvaške.

Pri organizaciji so bili poleg Zveze geodetov Slovenije vključeni še Geodetski inštitut Slovenije, Oddelek za geodezijo na FGG, Matična sekcija geodetov pri IZS, Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev in Geodetska uprava RS.


Zapisal: Tomaž Petek

 

Fotogalerija