8.5.2013

Srečanje z naslovom "Odpiranje prostorskih podatkov javnega sektorja v Sloveniji", ki ga je organiziral Geodetski inštitut Slovenije v okviru projekta HOMER, je potekalo 25. 4. 2013 v prostorih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo na Jamovi cesti 2 v Ljubljani. Na srečanju so o tematiki odprtih podatkov in ponovni uporabi informacij javnega sektorja predstavili svoja videnja predstavniki Geodetske uprave Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo ter Informacijske pooblaščenke. Zaključki srečanja so sledeči:

  • želimo si večjo dostopnost javnih podatkov za uporabo in ponovno uporabo;
  • želimo si nove portale odprtih podatkov;
  • želimo si investiranja v nove podatke;
  • želimo si večjo kakovost in podrobnost državne podatkovne infrastrukture;
  • želimo si povečati uporabnost in uporabo podatkov naše inštitucije;
  • V naslednjem letu dni želimo odpreti vsaj eno zbirko podatkov naše inštitucije.
Predstavitve na srečanju:

Radovan: Iztočnice posveta - vzroki, posledice, koristi, priložnosti

Prešern: Strategija EU na področju odpiranja podatkov javnega sektorja in predlog sprememb direktive PSI

Šaponja: Nacionalni interoperabilnostni okvir in odprti podatki NIO portal

Kotnik Šumah: Ponovna uporaba informacij javnega značaja - pristojnosti informacijskega pooblaščenca

Petek: Prostorski podatki in ponovna uporaba na podlagi direktive INSPIRE

Kete: Vloga Geodetskega inštituta Slovenije in projekta HOMER v procesu odpiranja podatkov v Sloveniji

 

 

Vabljeni tudi k ogledu fotogalerije na Facebook strani Geodetskega inštituta Slovenije.

 

 

 

Komentiraj