4.6.2013

22. maja 2013 je bilo organizirano delovno strokovno srečanje z naslovom "Odpiranje raziskovalnih in prostorskih podatkov v Sloveniji". Kot primer dobre prakse povezovanja raziskovalne, družboslovne in geoinformacijske stroke smo ga skupaj organizirali Arhiv družboslovnih podatkov pri FDV in Geodetski inštitut Slovenije. Srečanje je bilo sestavljeno iz dveh zaporednih delavnic v istem dnevu in na isti lokaciji: "Napredne tehnologije za vzpostavitev raziskovalne podatkovne infrastrukture v Sloveniji" ter "Razvoj geo-storitev z odprtimi prostorskimi podatki".

Delavnico "Razvoj geo-storitev z odprtimi prostorskimi podatki" je vodil Geodetski inštitut Slovenije. Na delavnici je bilo prisotnih 20 udeležencev iz 9 različnih strokovnih področij. Z delom v skupinah so pripravili predloge storitev s prostorskimi podatki, ki v večjem ali manjšem delu temeljijo na odprtih podatkih javnega sektorja. Interdisciplinarno sestavljene skupine so v omejenem času (1 ura) pripravile prototip storitve (enostranski opis s predpisanimi poglavji). Rezultat delavnice so štirje prototipi storitev, ki imajo, ob nadaljnem sodelovanju udeležencev ali z udeležbo zunanjega partnerja, možnost realizacije v praksi.

Glavni zaključki delavnice so bili prednost interdisciplinarnega mreženja in želja po širši uporabi in dostopnost odprtih podatkov javnega sektorja.

 

Vabljeni tudi k ogledu fotogalerije na Facebook strani Geodetskega inštituta Slovenije.

 

 

Kometiraj