6.8.2013

Naročnik Geodetski inštitut Slovenije je na portalu javnih naročil objavil javni razpis za I. fazo postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izbiro kandidatov za izvedbo Laserskega skeniranja in snemanja Slovenije. Vabimo vas, da oddate svojo pisno prijavo na javni razpis v skladu z navodili dokumentacije, ki je na voljo na naročnikovem spletnem naslovu. Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno 1.10.2013.

 

 

 

Komentiraj