25.3.2014

GEODETSKI DAN, ki ima v Sloveniji že izredno dolgo tradicijo, je tokrat posvečen aktualni temi za geodezijo in za druge stroke, katerih delovanje je povezano s prostorom. Osrednja tema 42. geodetskega dne se namreč nanaša na področje preurejanja zemljišč kot možnost za razvoj in kot izziv za geodetsko stroko.Neizpodbitno je preurejanje zemljišč povezano s človekovimi posegi v prostor, pa tudi z drugimi, naravnimi spremembami v prostoru. Manjša izpostavljenost in prepoznavnost vidika geodetskega preurejanja zemljišč ter vloga teh postopkov za smotrno gospodarjenje z zemljišči in trajnostni prostorski razvoj so pred nas postavili prvi izziv, da se predstavimo in spoznamo. Postopki preurejanja zemljišč praviloma v prvi vrsti prispevajo h kakovosti geodetskih podatkov in uradnih evidenc, vendar je za družbo pomembnejše zagotavljanje temeljev za smotrno gospodarjenje z urbanimi zemljišči, za kmetijsko pridelavo in prehransko samooskrbo, za smotrno gospodarjenje z drugimi naravnimi viri, za energetsko oskrbo ipd., kar se odraža v blagostanju družbe. Tema ni zanimiva le na nacionalni ravni, saj je le ta predmet številnih strokovnih razprav na evropski in mednarodni ravni.

Preurejanje zemljišč je področje, kjer sodelujemo z drugimi strokami, vendar ima geodetska stroka pri tem poseben privilegij – je povezava med abstraktnim in realnim prostorom. Večplastnost preurejanje zemljišč postavlja pred geodetsko stroko, državo, lokalne skupnosti in druge deležnike v teh postopkih izziv odločnega ukrepanja. Vsem tem je strokovni posvet namenjen. Geodetski dan je izvrstna priložnost za širši strokovni dialog.

Podrobnosti o dogodku, programu in prijavi najdete na povezavi>>.

Vabilo v spletni obliki najdete na povezavi>>.

Vljudno vabljeni!


mag. Blaž Mozetič
predsednik Zveze geodetov Slovenije

 

 

 

 

Komentiraj