12.5.2014

V začetku aprila 2014 je bil sprejet Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS). Zakon med drugim Geodetski upravi Republike Slovenije nalaga transformacijo koordinat iz uradnih evidenc v novi državni koordinatni referenčni sistem (D96/TM), in sicer najkasneje do konca leta 2017.

Upravljalci ostalih prostorskih podatkovnih zbirk bodo morali po tem zakonu na svoje stroške zagotoviti podatke v novem državnem koordinatnem referenčnem sistemu najpozneje do konca leta 2018. Več o transformacijah si lahko preberete tukaj>>.

 

 

Komentiraj