6.8.2014

Naročnik Geodetski inštitut Slovenije je na portalu javnih naročil objavil javni razpis za izvedbo Testa tridimenzionalnega zajema topografskih elementov dejanske rabe. Vabimo vas, da oddate pisno ponudbo, ki mora biti izdelana skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.

Rok za oddajo ponudbe je 21. 8. 2014 do 10.00 ure v tajništvu Geodetskega inštituta Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana.

 

 

Komentiraj