10.10.2014

Izračunali smo statistike oglaševanih cen nepremičnin za 3. četrtletje 2014 (julij - september). V izračunu je upoštevana baza oglasov, ki so objavljeni na portalu Nepremicnine.net.

Metedologijo izračuna statistik smo razvili na Geodetskem inštitutu Slovenije. Rezultate izračunov, t.j. povprečne oglaševane cene posameznih vrst nepremičnin in grafične predstavitve teh podatkov, redno objavljamo na našem portalu Trg nepremicnin v rubriki Stanje trga.

 

 

Komentiraj