19.3.2015

Naročnik Geodetski inštitut Slovenije je na portalu javnih naročil objavil javni razpis za izvedbo masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč. Vabimo vas, da oddate pisno ponudbo, ki mora biti izdelana skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.

Rok za oddajo ponudbe je 6. 5. 2015 do 10.00 ure v tajništvu Geodetskega inštituta Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana.