4.8.2015

Izšla je nova, druga izdaja pomorske karte Pristanišče Koper 04 v merilu 1 : 5000. Karta vsebuje najnovejše hidrografske in topografske vsebine, vključno s podatki novih globin na podlagi zadnjih hidrografskih izmer v letih 2009 – 2015.

Karta bo naknadno posodabljana skladno z dinamiko zaključevanja poglobitvenih del (še vedno se izvaja poglabljanje vplovnega kanala pred Bazenom I in znotraj samega akvatorija pristanišča, ki bo predvidoma zaključeno do konca leta 2015). Posodabljanje poteka v digitalni obliki, izdajanje fizičnih izvodov pa na podlagi sprotnega digitalnega printa ob posameznem naročilu s strani distributerjev

Karto je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, izdelali pa smo jo na Geodetskem inštitutu. 

 

 

Komentiraj