6.11.2015

Potem, ko je Republika Slovenija v drugi polovici leta 2014 postala polnopravna članica Regijskega centra za elektronske navigacijske karte (RENC) ter angleškega Mednarodnega centra za elektronske navigacijske karte (IC-ENC) je tudi formalno stekla produkcija lastnih elektronskih navigacijskih kart (ENC), ki pokrivajo oz. bodo pokrivale območje slovenskega morja.

Kot prva je bila na Geodetskem inštitutu Slovenije izdelana, uspešno preverjena, izdana in danes predana v distribucijo elektronska navigacijska karta območja Koprskega tovornega pristanišča – »ENC Port of Koper«, ki bo v navigacijskih sistemih ladij, ki priplujejo v koprsko pristanišče, postopoma zamenjala pred tem uporabljane elektronske karte tujih izdelovalcev.

Elektronske navigacijske karte izdelujejo samo uradni hidrografski uradi in so strogo standardizirane pomorske elektronske karte na svetu. Standardi Mednarodne hidrografske organizacije (IHO) predpisujejo vse elemente pomorske kartografije, tako za klasične kot za elektronske karte. Karte so izdelane v skladu z mednarodnimi konvencijami (npr. Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju - SOLAS) in vsebujejo nabor podatkov, ki jih pomorščaki potrebujejo za zagotovitev varne plovbe. Postopek izdelave karte je kompleksen, podvržen številnim kontrolam kakovosti, ki dajo elektronski karti potrditev, da je v skladu s predpisanimi standardi ter kot taka varna za uporabo.

 


Republika Slovenija se je tako pridružila skupini pomorskih držav z lastno produkcijo elektronskih navigacijskih kart. Tudi v prihodnje bo Geodetski inštitut Slovenije, kot izvajalec javne službe hidrografske dejavnosti v Republiki Sloveniji, skrbel za ustrezno vzdrževanje, nadaljnjo produkcijo in distribucijo slovenskih elektronskih navigacijskih kart.

Novico si lahko v angleškem jeziku preberete na straneh IC-ENC na Povezavi>>.

 

 

Komentiraj