Analitični center mreže 0. reda in njen vpliv na geodetski referenčni sistem

(2. 6. 2017)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Določitev državnega globinskega referenčnega sistema na morju

(26. 5. 2017)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

 

Izvedba hidrografskih meritev globin 2017

(21. 3. 2017)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Izvedba storitev pri vodenju projekta Attractive Danube, vključevanju deležnikov in integraciji politik za razvojno načrtovanje (projekt programa Interreg Podonavje)

(10. 3. 2017)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Izvedba hidrografskih meritev globin

(22. 7. 2016)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

(24. 3. 2016)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Priloga navodila

Priloga RABA

Tehnična dokumentacija

Implementacija kombinirane geodetske mreže in višinske komponente ESRS v državni geodetski referenčni sistem (GRS15)

(9. 8. 2015)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Tehnična dokumentacija

Izvedba kontrol masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe - vodno zemljišče

(15. 7. 2015)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Priloga navodila

Tehnična dokumentacija

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

(14. 7. 2015, NMV 4306/2015)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Priloga navodila

Priloga RABA

Tehnična dokumentacija

Izvajanje čiščenja poslovnih prostorov

(24. 6. 2015)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Izvedba masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč

(19. 3. 2015, JN 1758/2015)

 

Povabilo k oddaji ponudbe z obrazci

Povabilo k oddaji ponudbe z obrazci

Razpisna dokumentacija

Test tridimenzionalnega zajema topografskih elementov dejanske rabe

(1. 8. 2014, NMV 2847/2014)

 

Razpisna dokumentacija

Razvoj geodetskega referenčnega sistema 2014 (GRS14)
(14. 7. 2014, NMV 20419/2014)

 

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Izvedba laserskega skeniranja in snemanja Slovenije
(2. 8. 2013, JN 9685/2013)

 

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe

Tehnična dokumentacija in priloge (OBMOČJA A)

Tehnična dokumentacija in priloge (OBMOČJA B, C)

 

Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila (2)

 


Laser scanning and imaging of Slovenia
(2. 8. 2013)

 

Invitation to Tender

Invitation to tender

Technical documentation and annexes (AREAS A)

Technical documentation and annexes (AREAS B, C)

 

Additional information

Additional information (2)

Čiščenje poslovnih prostorov na naslovu Jamova cesta 2, Ljubljana
(27. 5. 2013, NMV 1246/2013)

 

Povabilo k oddaji ponudbe

Vsebina in obseg del

Navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci in osnutek pogodbe

Obrazci in pogodba

Izvedba laserskega snemanja 7 ogroženih območij
(10. 4. 2013, NMV 808/2013)  


Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazci in pogodba

Tehnična dokumentacija

Priloga 6.2 Območja AF

Priloga 6.3 Posnetki

Priloga 6.4 Kontrola točnosti

Priloga 6.5 LAS Specification

Priloga 6.6 Območja shp

Računalniška oprema in pribor
(10. 4. 2013, JN 4084/2013


Povabilo k oddaji ponudbe

Obrazci in pogodba

Izdelava LiDARskega georeferenciranega oblaka točk in ortofotografij
(22. 10. 2012, NMV 2583/2012)

 

Povabilo k oddaji ponudbe

Navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci

Osnutek pogodbe

Tehnična dokumentacija