Nakup računalnikov in monitorjev
(19.10.2018)

 

Obrazci

Povabilo

Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi 2018-2019: Informacijska dostopnost ranljivih skupin
(08.10.2018)

 

Obrazci

Povabilo

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(23.03.2018)

 

Navodila

Pogodba in obrazci

Povabilo in obrazci

Ključ

Kontrolna funkcija osnovnega geodetskega sistema na kopnem in morju
(28.02.2018)

 

Povabilo k oddaji ponudbe in obrazci

Obrazci in pogodba

Izvedba hidrografskih meritev globin
(28.02.2018)

 

Povabilo k oddaji ponudbe in obrazci

Obrazci in pogodba

Zagotovitev izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
(04.10.2017)

 

Navodila za določanje dejanske rabe na gozdnih zemljiščih v skladu z dogovorom ZGS iz dne 30

Povabilo k oddaji ponudbe in obrazci

RABA_IntKljuc_20131009

Obrazci in pogodba

Nakup prenosnih računalnikov in ekranov
(03.10.2017)

 

Povabilo k oddaji ponudbe in obrazci

Obrazci in pogodba

Vodenje in svetovanje pri izvedbi projekta Harmo Data (projekt programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija–2014-2020)
(26.09.2017)

 

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo in obrazci

Analitični center mreže 0. reda in njen vpliv na geodetski referenčni sistem

(2. 6. 2017)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Določitev državnega globinskega referenčnega sistema na morju

(26. 5. 2017)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

 

Izvedba hidrografskih meritev globin 2017

(21. 3. 2017)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Izvedba storitev pri vodenju projekta Attractive Danube, vključevanju deležnikov in integraciji politik za razvojno načrtovanje (projekt programa Interreg Podonavje)

(10. 3. 2017)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Izvedba hidrografskih meritev globin

(22. 7. 2016)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

(24. 3. 2016)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Priloga navodila

Priloga RABA

Tehnična dokumentacija

Implementacija kombinirane geodetske mreže in višinske komponente ESRS v državni geodetski referenčni sistem (GRS15)

(9. 8. 2015)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Tehnična dokumentacija

Izvedba kontrol masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe - vodno zemljišče

(15. 7. 2015)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Priloga navodila

Tehnična dokumentacija

Organizacija izvajalske skupine za izvedbo obnove evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

(14. 7. 2015, NMV 4306/2015)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Priloga navodila

Priloga RABA

Tehnična dokumentacija

Izvajanje čiščenja poslovnih prostorov

(24. 6. 2015)

 

Povabilo in obrazci

Povabilo in obrazci

Izvedba masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe vodnih zemljišč

(19. 3. 2015, JN 1758/2015)

 

Povabilo k oddaji ponudbe z obrazci

Povabilo k oddaji ponudbe z obrazci

Razpisna dokumentacija

Test tridimenzionalnega zajema topografskih elementov dejanske rabe

(1. 8. 2014, NMV 2847/2014)

 

Razpisna dokumentacija