Naziv:
Naslov:
Status:
Ustanovitelj:
Geodetski inštitut Slovenije (GI)
Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana
Javni zavod
Republika Slovenija
Matična številka:
ID za DDV:
Poslovni račun:

5051649
SI81498756
SI56 0110 0603 0348 025, odprt pri Upravi za javne prihodke v Ljubljani
 
Spletni naslov:
E-pošta:
Telefon:
Direktor:
Pomočnik direktorja:
Vodja splošnega sektorja:
Vodja razvojnega sektorja:
Vodja tehničnega sektorja:
Telefaks:
 
www.gis.si
info@gis.si
01 200 29 00
01 200 29 00   Milan Brajnik
01 200 29 06   Miran Janežič
01 200 29 00   Milan Brajnik
01 200 29 34   dr. Dalibor Radovan
01 200 29 36   mag. Igor Karničnik
01 425 06 77
 
Svet inštituta: mag. Jurij Režek, Geodetska uprava Republike Slovenije (predsednik)
Alenka Rotter, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (namestnica predsednika)
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Simon Starček, Finančna uprava Republike Slovenije
dr. Bojan Stopar, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Vojmir Drašler, Ministrstvo za infrastrukturo
Blaž Kovačič, Geodetski inštitut Slovenije (predstavnik zaposlenih)
 
Strokovni svet inštituta: dr. Mihaela Triglav Čekada (predsednica)
Milan Brajnik
Blaž Barborič
mag. Vasja Bric
Primož Kete
mag. Edvard Mivšek
dr. Tomaž Žagar
  
Enota:
Naslov:
E-pošta:
Telefon:
Uradne ure pisarne: 
Izdajanje podatkov iz arhiva aeroposnetkov
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
arhiv@gis.si
01 300 86 18, 031 355 504
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8:00 do 12:30
sreda od 8:00 do 15:30