Pomorščak, profesionalni ali rekreativni, ve, da je plovba brez natančnih in ažurnih pomorskih kart nemogoča in nevarna. Pomorske karte so verjetno najpomembnejši pripomoček varne plovbe.

Na Geodetskem inštitutu se s hidrografijo ukvarjamo že od vsega začetka razvoja te dejavnosti v Sloveniji, ki se je pričela leta 1997 z ustanovitvijo Sektorja za hidrografijo na Ministrstvu za promet. Sodelovali smo pri vseh hidrografskih meritvah v Sloveniji, sodelovali smo pri sprejemu Slovenije v Mednarodno hidrografsko organizacijo (IHO) in se redno udeležujemo mednarodnih hidrografskih konferenc.

Na področju hidrografije se ukvarjamo z zbiranjem podatkov in informacij o globinah morja, objektih za navigacijo (svetilniki in boje), plovnih poteh, tipu morskega dna, pristaniški infrastrukturi, nevarnostih za plovbo, omejitvah plovbe in obalni liniji. Na osnovi teh izdelujemo pomorske karte, navigacijske publikacije in Obvestila za pomorščake. Smo ena redkih držav v svetu, ki ima v celoti in natančno premerjen celoten akvatorij ter obalno črto z najsodobnejšimi merskimi tehnologijami.

V portfelju imamo trenutno 11 pomorskih kart različnih meril, s katerimi pokrivamo celotno slovensko morje, izdelali pa smo tudi 5 navtičnih publikacij ter spletni navtični vodnik. Vsi naši izdelki sledijo mednarodnim standardom s področja hidrografije, pomorstva in pomorske kartografije. Večino dela opravimo za Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet), ki ga pri tehničnih zadevah, povezanih s hidrografsko dejavnostjo, tudi zastopamo pri Mednarodni hidrografski organizaciji.

 

Vodja področja:

Vesna Dežman Kete

 Referenčni projekti

2013:
Izdelava ENC Piranski zaliv
naročnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS 

 

2012:
Izdelava druge izdaje karte Piranski zaliv 02
naročnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS

 

2011:
Izdelava druge izdaje karte Koprski zaliv 01 - INT
naročnik Ministrstvo za promet RS

 

2011:
Nautical handbook of the Slovenian sea and cost
naročnik Ministrstvo za promet RS

 

2008:
Popis objektov za navigacijo (List of Lights)
naročnik Ministrstvo za promet RS

 

2007:
Izdelava ENC (Electronic Navigational Chart)
naročnik Ministrstvo za promet RS

 

2005:
Izdelava navtičnega vodnika slovenskega morja in obale
naročnik Ministrstvo za promet RS

 

2005:
Izdelava mednarodne (INT) pomorske karte Koprskega zaliva in malih kart
naročnik Ministrstvo za promet RS

 

2002:
Izvedba detajlne izmere obalne linije slovenskega morja na relaciji Sv. Jernej – Izola
naročnik Ministrstvo za promet RS

 

Vsi projekti

 


Referenčne objave

I. Karničnik, J. Švetak (2012):
Analysis of electronic navigational charts in order to enhance the safety of navigation
Transport problems: International scientific journal, vol. 7, no. 2 (2012), str. 131–139

 

I. Karničnik (2008):
Navigating Through Land and Water
Hydro International, vol. 12, str. 32–33

 

M. Klanjšček, D. Radovan, I. Karničnik (2006):
Vloga navtičnega vodnika slovenskega morja in pomorskih publikacij za priobalni GIS
GIS v Sloveniji, št. 8, str. 151–158 (Ljubljana, september 2006)

 

I. Karničnik, M. Klanjšček, D. Radovan (2006):
Sodobno hidrografsko kartiranje in dokumentiranje slovenskega morja
Geodetski vestnik, 50(1), str. 37–43

 

I. Karničnik (2006):
Nove slovenske pomorske karte in navtični vodnik
Val, št. 108, str.128–130

 

I. Karničnik, D. Radovan (2005):
Nautical charting in smaller countries with short coastline - troubles and advantages
Proceedings of the International Cartographic Conference, str. 1–7 (Coruna, 10.–16. julij 2005)

 

I. Karničnik, D. Radovan (2005):
Integration of Hydrographic and Topographic Data for Coastal GIS Solutions
Proceedings of the 14th Biennial International Symposium of the Hydrographic Society, str. 1–10 (Galway,  2.–4. november 2004)

 

I. Karničnik, D. Radovan (2003):
GPS survey of Slovenian coastline and its integration with hydrographic data
Proceedings of the ISPRS WG VI/3 workshop, str. 113–116 (Zagreb, 15.–18. oktober 2003)

 

P. Kete, I. Karničnik, D. Radovan (2003):
Elektronska navigacijska karta (ENC) Koprskega zaliva
Geodetski vestnik, 47(3), str. 231–239

 

D. Radovan, I. Karničnik, A. Žerjal (2002):
Hidrografska izmera obalne črte in priobalnega pasu slovenskega morja
GIS v Sloveniji, št. 6, str. 119–125 (Ljubljana, september 2002)

 

D. Radovan, I. Karničnik, D. Petrovič (2000):
Hidrografski podatki slovenskega morja in elektronska pomorska kartografija
GIS v Sloveniji, št. 5, str. 13–19 (Ljubljana, 26. september 2000)

 

D. Radovan, I. Karničnik, D. Petrovič (2000):
The first Slovenian nautical chart - digital on WGS 84
Proceedings of the ISPRS WG VI/1 workshop, 32(6W8/1), str. 82–88 (Ljubljana, 2.–5. februar 2000)

 

D. Radovan, I. Karničnik, D. Petrovič (1999):
Prva slovenska pomorska karta
Geodetski vestnik, 43(3), str. 241–249

 

Vse objave