Področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) tehnološko podpira ostala področja delovanja Geodetskega inštituta, ter hkrati razvija samostojne konceptualne in aplikacijske rešitve s področja informacijskih sistemov.

Razvijamo namizne (C++, Java, Python) in spletne (JavaScript: Google Maps API in OpenLayers; AS3/Flex: Google Maps Flash API in OpenScales) kartografske aplikacije ter aplikacije za posredovanje geografskih podatkov.

Pripravljamo prostorske podatke za posredovanje preko standardnih OGC servisov.

Nadgrajujemo obstoječe odprtokodne GIS rešitve (največ Quantum GIS).

Razvijamo samostojne spletne rešitve, izdelujemo e-učbenike in pripravljamo e-gradiva.

Izvajamo časovno in programsko zahtevne prostorske poizvedbe nad različnimi podatkovnim bazami (lastne podatkovne baze in podatki topografsko-kartografskega sistema Geodetske uprave Republike Slovenije).

 

Vodja področja:

dr. Tomaž Žagar

 


Referenčni projekti

2011:
KASPeR - Kartografska aplikacija statističnih podatkov e-razsežnosti
naročnik Statistični urad RS 

 

2011:
Kolesarske in pešpoti "Po poti brusniške hrustavke"
naročnik Mestna občina Novo mesto, Zavod za turizem Novo mesto 

 

2011:
Interaktivna karta mestnega prometa občine Novo mesto
naročnik Mestna občina Novo mesto

 

2010:
Geoknjižnica na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si)
naročnik Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana (NUK)

 

2010:
Portal za vpis in pregledovanje znakov prisotnosti volkov (Wolf Surveillance Portal, LIFE08 NAT/SLO/000244 SloWolf)
naročnik Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

 

2010:
Oblikovanje izhodišč za INSPIRE terminološki tezaver (vsebinsko poročilo)
naročnik 

 

2009-2010:
Interaktivna e-gradiva v podpori učenju zgodovine in geografije v osnovni in srednji šoli
naročnik Ministrstvo za šolstvo RS

 

2009:
Portal za skupinski popis ptic (Vzpostavitev centralne večnamenske podatkovne baze za namene projekta STERNA)
naročnik Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

 

Vsi projekti

 


Referenčne objave

T. Žagar, A. Ipša, P. Kete, M. Klanjšček, K. Poredoš, M. Palian (2010):
Uporaba Google maps programskega vmesnika za izdelavo interaktivnih kartografskih spletnih vsebin
Mednarodna konferenca InfoKomTeh, Zbornik predavanj, str. 341-347 (Ljubljana, 27. oktober 2010)

 

A. Ipša, P. Kete, M. Klanjšček, K. Poredoš, T. Žagar, D. Petrovič (2010):
Kartografska e-gradiva v geografski in zgodovinski učni vsebini
Mednarodna konferenca InfoKomTeh, Zbornik predavanj, str. 348-361 (Ljubljana, 27. oktober 2010)

 

T. Žagar, D. Radovan, K. Tič, M. Janežič, T. Musek, R. Šolar (2010):
Digitalna knjižnica Slovenije, Geoknjižnica na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si)
Knjižn. nov. 20(11), str. 28-30

 

Vse objave