Kartografija je eno izmed temeljnih področij delovanja inštituta že od ustanovitve leta 1953. V šestdesetih letih je bilo storjenih več pomembnih korakov na področju civilne kartografije v takratni Jugoslaviji – uvedene so bile sodobne metode izdelave kart za najširši krog uporabnikov in izdelana je bila prva avtokarta takratne Jugoslavije. Izdelane so bile prve planinske in mestne karte, ki so odprle novo področje turistične kartografije.

Leta 1983 smo začeli z uvajanjem avtomatizirane, računalniško podprte kartografije, ko smo objavili prvi tematski računalniški atlas v tedanji Jugoslaviji (za občino Sežana). Leta 1988 smo naredili prvi mestni 3D-model v Jugoslaviji (Cavtat). Po osamosvojitvi smo vodili ali sodelovali pri vseh temeljnih civilnih in vojaških kartografskih projektih na ravni države – od zasnove državnega topografsko-kartografskega sistema, izdelave državne topografske karte v merilu 1 : 50 000, do zasnove in vzpostavitve topografskih in kartografskih zbirk podatkov. Sodelujemo v Komisiji za standardizaciji zemljepisnih imen pri Vladi RS. Izdelujemo tudi taktilne karte za slepo in slabovidno populacijo, kjer smo pridobili patent in več nagrad.

Naši kartografi vseskozi sodelujejo v procesu izobraževanja geodetov pri študiju geodezije na FGG. S pridobivanjem novih znanj odpiramo nova področja na področju GIS analiz, prostorskih dinamičnih modelov, digitalnega modeliranja terena, spletne in mobilne kartografije, e-gradiv in digitalnih geoknjižnic.

Smo tudi nosilci več domačih in mednarodnih nagrad in priznanj. Najpomembnejša so tri prva mesta na mednarodnih kartografskih razstavah ICA (International Cartographic Association - Mednarodno kartografsko združenje), ki so bila dosežena za tri različne kategorije kart: najboljši mestni načrt na svetu (Ottawa, 1999), najboljša taktilna karta za slepe na svetu (Durban, 2003) in najboljša topografska karta na svetu (Pariz, 2011). 

 

Vodja področja:

Primož Kete

 


Referenčni projekti

2011:
Izdelava metodologije in tehnološke rešitve za obnovo podatkov o vodah v DTK5 in zajem podatkov o dejanski rabi vodnih zemljišč
naročnik Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

2010:
Bohinj, Julijske Alpe: Triglav, Krn, Črna prst, planinska karta
Sidarta, 1. izd

 

2009–2010:
Kartografija v geografski učni vsebini osnovnošolskih predmetov
naročnik Ministrstvo za šolstvo RS

 

2009–2010:
Kartografija v geografski učni vsebini srednješolskih predmetov
naročnik Ministrstvo za šolstvo RS

 

2008:
Julijske Alpe, Vzhodni in zahodni del: Triglavski narodni park, 1:50 000
Sidarta, 1. izd

 

2007:
Slovenija: šolski zemljevid 1:500.000
Mladinska knjiga, 1. izd.

 

2006:
Evropa: pregledni geografski zemljevid
Mladinska knjiga, 1. izd.

 

2006:
Svet: pregledni geografski zemljevid
Mladinska knjiga, 1. izd.

 

Vsi projekti

 


Referenčne objave

D. Petrovič, P. Kete, M. Janežič (2011):
Interactive e-maps as a support in education process at geography and history for elemetary and secondary schools
Proceedings of the 25th International Cartographic Conference, str. 1–23 (Paris, 3.–8. julij 2011)

 

D. Petrovič, M. Kosmatin Fras, D. Grigillo, K. Kozmus, P. Kete, M. Klanjšček, M.Janežič, M. Palian (2010):
Interaktivna e-gradiva v podpori učenju zgodovine in geografije v osnovni in srednji šoli
GIS v Sloveniji, št. 10, str. 335–341 (Ljubljana, 28. september 2010)

 

A. Ipša, P. Kete, M. Klanjšček, K. Poredoš, T. Žagar, D. Petrovič (2010):
Kartografska e-gradiva v geografski in zgodovinski učni vsebini
Mednarodna konferenca InfoKomTeh, Zbornik predavanj, str. 348–361 (Ljubljana, 27. oktober 2010)

 

Pammer, A. Hopfstock, A. Ipša, J. Váňová, I. Vilus, N. Delattre (2009):
EuroRegionalMap – How to Succeed in Overcoming National Borders
Lecture Notes in Geoinformation and Cartography 2009, str. 19–40

 

Vse objave