Copernicus

Copernicus je program Evropske komisije za opazovanje in spremljanje Zemlje. Podatki se zbirajo iz različnih virov, ki vključujejo opazovalne satelite in senzorje ter podatke držav članic.
Zanesljivi in ažurni podatki so strukturirani v 6 tematskih področij: kopno, morje, atmosfera, podnebne spremembe, krizno upravljanje in varnost.

Področje kopno je razdeljeno na 4 glavne komponente:
• globalna komponenta
panevropska komponenta
lokalna komponenta
• referenčni podatki

Več...

 

Službo za spremljanje kopnega izvaja Evropska agencija za okolje (EEA) za panevropsko in lokalno komponento, ter Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) za globalno komponento.
  Od leta 2015 Geodetski inštitut Slovenije sodeluje z EEA in izvaja naloge Nacionalnega referenčnega centra (NRC) za temo Pokritost tal (Land cover).

V sklopu te naloge izvajamo državno verifikacijo izbranih izdelkov EEA za območje Slovenije (iz panevropske in lokalne komponente) in sodelujemo pri izdelavi nekaterih izdelkov (CORINE Land Cover).
     
     
     

Izdelava podatkov je bila v celoti finančno podprta s strani Evropske skupnosti. © Program Copernicus
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Geodetski inštitut Slovenije deli podatke v imenu Evropske agencije za okolje v skladu s pogodbo No 3436/R0-Copernicus/EEA.56959, ki predstavlja realizacijo krovne pogodbe No EEA/IDM/R0/16/009/Slovenia. Geodetski inštitut Slovenije ne daje jamstva in ne sprejema nobene odgovornosti v povezavi z vsebino in uporabo teh podatkov. Evropska agencija za okolje (EEA) ne daje jamstva in ne sprejema nobene odgovornosti v povezavi z informacijami na tej spletni strani. Te informacije ne odražajo nujno uradnega stališča EEA ali drugih teles in inštitucij Evropske skupnosti.

 
Data was produced with funding by the European Union. © Copernicus Programme
DISCLAIMER: Geodetic Institute of Slovenia has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56959 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Slovenia. Geodetic Institute of Slo accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data.”
The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Union bodies and institutions.

 

 

 

 

 

Panevropska komponenta

Panevropska komponenta zagotavlja informacije o rabi in pokritosti tal, njihovih spremembah skozi čas in karakteristikah.

 

CORINE Land Cover

CORINE Land Cover je vektorski podatkovni sloj, ki vključuje 44 razredov rabe in pokritosti tal. Podatki so trenutno na voljo za leta 1990, 2000, 2006 in 2012. V časovni vrsti so na voljo tudi sloji sprememb med posameznimi leti.

Več...

 

Aktualna različica podatkov za območje Slovenije je na voljo tukaj

 

High-resolution layers

High-resolution layers (HRL) so rastrski podatkovni sloji, ki zagotavljajo informacije o različnih značilnostih pokritosti tal in so komplementarni vektorskim podatkovnim slojem pokritosti tal. Vključeni so podatki o pozidanosti tal, gozdovih, naravnih traviščih, mokriščih in trajnih vodnih površinah.

Več...

 

Aktualna različica podatkov za območje Slovenije:

Forest

Grassland

Imperviuousness

Water

 

 

 

 

 

Lokalna komponenta

Lokalna komponenta se posveča različnim območjem, ki so podvržena specifičnim okoljskim izzivom in težavam. Podatki temeljijo na zajemu iz zelo visoko ločljivostnih fotografij in kombiniranju z drugimi zbirkami podatkov.

 

Urban Atlas

Urban Atlas (Atlas urbanih območij) je vektorski podatkovni sloj, ki zagotavlja panevropsko primerljive podatke o rabi in pokritosti tal za številna funkcionalna urbana območja (Functional Urban Area - FUA) v Evropi. Leta 2012 je bil za nekatera od teh območij izdelan tudi sloj dreves v urbanem območju (Street Tree Layer - STL).

Več...

 

Aktualna različica podatkov za območje Slovenije je na voljo tukaj

 

Riparian Zones

Riparian Zones (Obrežni pasovi) je vektorski podatkovni sloj, ki zagotavlja panevropsko primerljive podatke o rabi in pokritosti tal vzdolž vodotokov. Sloj je namenjen spremljanju biotske raznovrstnosti na evropski ravni.

Več...

 

Aktualna različica podatkov za območje Slovenije je na voljo tukaj

 

Natura 2000

Natura 2000 (N2K) je vektorski podatkovni sloj, ki je namenjen za ocenjevanje učinkovitosti varovanja teh območij in spremljanju zmanjševanja upadanja določenih habitatnih tipov.

Več...

 

Aktualna različica podatkov za območje Slovenije je na voljo tukaj