Attractive danube: Izboljšanje zmogljivosti javnih ustanov za večjo privlačnost območij podonavske regije

2017-2019:
Transnacionalni program Podonavje 2017-2019
Akronim: Attractive Danube

Izboljšanje zmogljivosti javnih ustanov za večjo privlačnost območij podonavske regije

Vsako območje ima značilne razvojne potenciale, ki so prednostni v primerjavi z drugimi območji. Z dobrim upravljanjem lahko s podporo ustreznih razvojnih politik ustvarimo pogoje za razvoj in uresničitev potencialov prostora, kar poveča njegovo privlačnost za prebivalce, obiskovalce in podjetništvo. Glavni cilj projekta Attractive Danube je okrepiti večnivojsko transnacionalno upravljanje območij, zmogljivosti javnih ustanov in odločevalcev, ki so vključeni v prostorski razvoj. Ta cilj bomo dosegli s postavitvijo skupne transnacionalne in nacionalnih platform za spremljanje privlačnosti Podonavske regije.

V projektu sodeluje 12 projektnih partnerje iz enajstih držav ter 7 pridruženih partnerjev.