Prostorski informacijski sistem za zaščitena območja in regije

2004-2006:
INTERREEG IIIB CADSES
Trajanje: 2004-2006
Akronim: SISTEMaPARC

Prostorski informacijski sistem za zaščitena območja in regije 

Pripravili smo navodila za prehod prostorskih podatkov na območju Triglavskega narodnega parka in parka Julijsko predgorje, in sicer iz državnih koordinatnih sistemov Slovenije in Italije v evropski koordinatni sistem ETRS 89. Analizirali smo historične karte za območje Triglavskega narodnega parka. Rezultat analize je bil prikaz dinamike spreminjanja rabe tal in pokritosti površja skozi čas, od konca 18. stoletja.