Evropski lokacijski okvir

2013-2016:
European Location Framework
Ime programa: CIP (Konkurenčni in inovacijski okvir)
Akronim: ELF

Evropski lokacijski okvir

Cilj projekta ELF je vzpostavitev evropskega lokacijskega okvirja, ki bo omogočal dostop in uporabo uradnih, ažurnih, medopravilnih, čezmejno usklajenih in georeferenciranih podatkov evropskemu javnemu in zasebnemu sektorju. Vsestranska in oblačno zasnovana kaskadna arhitektura bo zagotavljala z INSPRE skladne geokodirane podatke, ki bodo na evropski ravni usklajeni tudi na različnih straneh državnih mej.

Triletni projekt podpira konzorcij 30-ih partnerjev iz vse Evrope, katerih delo sofinancira Evropska komisija. Rezultati dela bodo spodbudili širšo uporabo geokodiraih podatkov in omogočali razvoj inovativnih storitev z dodano vrednostjo. Dejavnost projekta na področju spodbujanja posredovanja digitalnih podatkov bo omogočila izdelavo vzorčnih aplikacij, ki bodo uporabljale različne tematske podatke z aktivno udeležbo uporabnikov in podporo nacionalnih geodetskih uprav (tako zunaj kot znotraj konzorcija). Cilji projekta:

    -    dodana vrednostpodatkom INSPIRE s čezmejnim usklajevanjem in harmonizacijo;
    -    izgradnja visoko zmogljivega računalniškega okolja in s tem povezanih storitev računalništva v oblaku, ki podpirajo različne                       nacionalne vire in širok spekter storitev z dodano vrednostjo;
    -    predstavitev uporabnosti storitev računalniškega okolja ELF in storitev računalništva v oblaku za ključna področja evropske                       politike in drugih udeležencev, vključno z nacionalnimi geodetskimi upravami;
    -    razvoj vzorčnih aplikacij na področju zdravstvene statistike, zavarovalništva, kartografski podpori storitev nujne pomoči in trgu                 nepremičnin;
    -    vključevanje tematskih podatkov in podatkov iz nacionalnih podatkovnih infrastruktur tretjih oseb (predvsem za vsebine , ki                      presegajo okvire direktive INSPIRE) za storitve, katerih izvedba izhaja iz potreb uporabnikov;
    -    zagotavljanje uporabniško prijaznega vmesnika za iskanje, pregledovanje in primerjavo geokodiranih informacij;
    -    promoviranje uspešne izvedbe in potrditev koncepta projekta ESDIN.

Podrobneje je projekt opisan v t.i. Beli knjigi projekta ELF