Ohranitev in promocija vodnih biotopov: kali in barjanska okna za prihodnost

2015-2016:
Ime programa: Operativni program teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško 2007-2013
Akronim: LOKNA

Evropski lokacijski okvir

V projektu kot partnerji sodelujejo Javna ustanova Priroda iz Reke (Primorsko -Goranska županja), občina Krk na otoku Krku, Krajinski park Ljubljansko barje in Geodetski inštitut Slovenije iz Ljubljane. V 15 mesecih trajanja projekta bo po skupni metodologiji izvedena inventarizacija barjanskih oken na Ljubljanskem barju in kalov na otoku Krku ter popisana flora in favna v in okoli njih. Na ta način bo dodatno utemeljen njihov pomen življenjskega prostora za mnoge rastlinske in živalske vrste. Na podlagi popisa stanja bodo tako na teh vodnih telesih izvedena sanacijska dela (predvsem čiščenje odpadkov), tri okna in trije kali pa bodo urejeni in označeni za obisk ter povezani z učno potjo. Vsi podatki o oknih in kalih bodo vneseni v interaktivno podatkovno bazo in prikazani na interaktivnem prostorskem portalu, ki bo na razpolago nadaljnjim raziskovalcem in drugim uporabnikom. Promocija je pomemben del projektnih aktivnosti, saj želijo partnerji doseči boljšo prepoznavnost teh naravnih fenomenov, predvsem pa poudariti njihov pomen tako za ljudi kot za naravo. Boljše poznavanje vodi do večjega razumevanja in spremembe odnosa in obnašanja do naravne dediščine, kar je tudi temeljni namen projekta.

Ciljne skupine so predvsem domačini in mladina, za katere bodo organizirane tudi delavnice in zaključna ekskurzija- otroci z barja bodo obiskali otok Krk, otočani pa Ljubljansko barje. Ob otvoritvi učnih poti na Ljubljanskem barju in na Krku bo na ogled tudi razstava fotografij, ki bodo nastale ob terenskem raziskovanju oken in kalov. Več >>