Ohranitev in promocija vodnih biotopov: kali in barjanska okna za prihodnost

2012-2015:
Harmonizacija Odprtih podatkov v MEditeRanu

Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and Reuse of Public Sector Information
Ime programa: Mediteran (transnacionalni program evropskega teritorialnega sodelovanje)
Akronim: HOMER 


Projekt HOMER je strateški projekt, odobren s strani programa Mediteran, transnacionalnega programa evropskega teritorialnega sodelovanja. HOMER bo stimuliral dostopnost in ponovno uporabo informacij javnega sektorja v Mediteranu v petih strateških sektorjih: kmetijstvu, turizmu, okolju, energetiki in kulturi. Večina navedenih podatkov je geolociranih. Aktivnosti so v skladu z Evropsko PSI direktivo, ki se ukvarja s tematiko povečane ponovne uporabe informacij javnega sektorja. Splošni cilj je prispevati k razvoju vseh potencialov PSI na območju Sredozemlja. V projektu sodeluje 19 partnerjev iz Španije, Italije, Francije, Malte, Grčije, Cipra, Črne gore in Slovenije. Cilji projekta:

    -    povezava nacionalnih in regionalnih deležnikov pobude Open Data za bolj učinkovito spopadanje z izzivi "odpiranja" podatkov;
    -    prepoznavanje glavnih ovir za širšo ponovno uporabo (re-use) podatkov javnega sektorja v Sredozemlju ob upoštevanju    

          specifičnih pravnih, kulturnih in tehnoloških preprek;
    -    postavitev strategije za harmonizacijo Open Data politik v državah, ki sodelujejo v projektu;
    -    večanje obveščenosti in testiranje ekonomskih, socialnih in političnih dobrobiti "odpiranja" podatkov javnega sektorja.