Knjižnica slepih in slabovidnih

2012-2015:
Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim osebam z motnjami branja
Ime programa: Evropski socialni sklad (ESS)

Projekt knjižnice slepih in slabovidnih je strateški projekt, usmerjen v vzpostavitev oz. nadgradnjo infrastrukture za dostop do knjižnega gradiva in drugih publikacij v prilagojenih tehnikah. Cilj je dolgoročno zagotavljanje pogojev za delovanje osrednje knjižnice slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja v Sloveniji, vključno s selitvijo knjižnice v nove sodobne prostore. Projekt je naravnan razvojno in usmerjen v povečanje nabora knjižničnih gradiv, uporabe sodobnih tehnologij zvočnega zapisa, vzpostavitev novega informacijskega sistema in repozitorija ter izvedbe številnih usposabljanj za ozaveščanje javnosti. Še posebej pomembno je slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja povečati možnosti zaposlovanja in vključevanja v družbo, ki jo projekt nudi z zaposlitvijo devetih oseb ranljive skupine na projektu KSS.

Projekt je zelo obsežen in trenutno ena največjih investicij (2.7 mio EUR) na področju slepih in slabovidnih v EU. Geodetski inštitut Slovenije vodi konzorcij izvajalcev in prispeva ključna organizacijska in vsebinska znanja za uspešno izvedbo projekta.