free html web templates

Osnovni podatki o katalogu

OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv:

Geodetski inštitut Slovenije (GI)

Naslov:

Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

Status:

Javni zavod

Ustanovitelj:

Republika Slovenija

Matična številka:

5051649

ID za DDV:

SI81498756

Poslovni račun:

SI56 0110 0603 0348 025, odprt pri Upravi za javne prihodke v Ljubljani       


Spletni naslov:

www.gis.si

E-pošta:

info(at)gis.si

Telefon:

01 200 29 00

                     

Direktor:

Milan Brajnik

Pomočnik direktorja:

Miran Janežič

Vodja splošnega sektorja:

Milan Brajnik

Vodja razvojnega sektorja:

dr. Dalibor Radovan

Vodja tehničnega sektorja:

mag. Igor Karničnik

Vodja trženja:

mag. Roman Rener 

Svet inštituta:

mag. Jurij Režek, Geodetska uprava Republike Slovenije (predsednik)

Alenka Rotter, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (namestnica predsednika)

Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor (članica)

dr. Simon Starček, Finančna uprava Republike Slovenije (član)

prof. dr. Bojan Stopar, UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (član) 
Vojmir Drašler, Ministrstvo za infrastrukturo (član)

Blaž Kovačič, Geodetski inštitut Slovenije (predstavnik zaposlenih)


Strokovni svet inštituta:

dr. Mihaela Triglav Čekada (predsednica)

Blaž Barborič

Milan Brajnik

mag. Vasja Bric

Primož Kete

mag. Edvard Mivšek

dr. Tomaž Žagar